Shirakabeso tel:+81-558-85-0100

Contact

Send email : yado@shirakabeso.jp
Izu Amagi Yugashima Onsen
Shirakabeso
1594 Yugashima, Izu City, Shizuoka 410-3206, Japan
Phone +81-558-85-0100
Fax +81-558-85-0726
http://www.shirakabeso.com

pagetop